מדיניות פרטיות באתר

 

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. השימוש בשירותי האתר ו/או היישומים הנלווים לו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

אתה מאשר שקראת את מדיניות הפרטיות באתר המפורטת להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים. הגרסה האחרונה 00002 פורסמה ביום 15/12/2021

מדיניות הפרטיות באתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.       מידע אודות המשתמש

1.1.    מדיניות פרטיות זו מדגימה כיצד מפעיל האתר משתמש ושומר על המידע שאתה מספק ומוסר אל אתר www.makom1.co.il (להלן: "האתר"). כל מידע אישי ו/או אחר שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

2.       סוג הפרטים והמידע שאנו אוספים

2.1.    גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי.

2.2.    החברה רשאית לאסוף, לעבד ולשמור את המידע המפורט להלן ולעשות בו שימוש על פי מדיניות פרטיות זו:

א.      כל מידע אשר נמסר על ידך לחברה בעת ההרשמה לאתר ובעת השימוש באתר;

ב.      מידע טכני כגון: כתובת IP, מזהה ייחודי של מכשיר שבאמצעותו אתה מתחבר לאתר, מידע אישי בדבר מיקום המשתמש;

ג.        מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות פעולות ו/או עסקאות הנעשות באמצעות האתר.

2.3.    אם ברצונך כי פרטייך יימחקו מן המאגר, או אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל [email protected]

3.       שימוש במידע

3.1.    מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך באתר בלבד.

3.2.    המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:

א.      לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;

ב.       להתאים לך אישית את האתר ושירותיו;

ג.        לשפר את שירות הלקוחות;

ד.       לנהל טוב יותר את האתר;

ה.      לספק לך את השירותים ו/או המוצרים שאתה רוכש;

ו.        לשלוח את הדו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים תקופתיים חשבוניות בדבר שירותים ו / או את המוצרים;

ז.        לעבד את העסקאות שנעשו באמצעות האתר;

ח.      לצרכי פרסום, בין אם בתוך השירות ובין אם מחוצה לו;

ט.      לדיוור ישיר ושליחת פרסומות;

י.        לצורך העברת המידע לשותפים עסקיים שלנו;

יא.   לצורך העברת המידע לחברת שליחויות או לחברת אשראי;

יב.    לצורך הצגה או משלוח של חומרי שיווק ופרסום, לרבות שימוש במידע איכון על מנת להציג פרסומות מותאמות מבוססות נתונים ו/או מיקום גיאוגרפי;

יג.     אנו עשויים לעשות שימוש במידע פיננסי שלך באתר על מנת לבצע התאמה לשימוש באתר, לבצע חיובים עתידים באתר.

3.3.    למידע הנזכר חשופים הגורמים הבאים:

א.      העובדים שלנו, שנמצאים תחת חובת סודיות מלאה;

ב.       ספקי שירותים שלנו, שדרושים לצורך אספקת השירות;

ג.        לרשויות אכיפת חוק, אם אלו יציגו דרישה מוסמכת;

ד.       אנחנו מאפשרים למספר צדדים שלישיים להשתמש במידע, לרבות שירות Google Analytics שמספק שירותי סטטיסטיקה לאתר.

3.4.    אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה. עם זאת, סוכן או קבלן משנה יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.

3.5.    בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו / או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו / או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

3.6.    כתובת דואר אלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה של שליחת למשתמשים מידע ועדכונים רלוונטיים לשימוש שלך באתר האינטרנט, לשליחת פרסומות, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך.

3.7.    אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

4.       אבטחה

4.1.    אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

4.2.    אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

4.3.    פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

5.       עוגיות (cookies)

5.1.    עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

5.2.    אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים המועברים על ידי המשתמש לאתר וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר.

5.3.    ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. המשתמש יכול עדיין לעשות שימוש באתר באופן מלא, לתקשר ולהזמין פריטים ושירותים על ידי פנייה ישירה לשירות הלקוחות.

6.       תנאי שימוש

6.1.    השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש באתר, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש באתר.

6.2.    ניתן לעיין בתנאי השימוש של האתר בקישור:

תנאי השימוש

7.       יצירת קשר

7.1.    בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב:

–   טלפון: 055-7053431

–   כתובת: זכריה הרופא , חולון

–   דוא"ל: [email protected]