ביטולים והחזרות

  לקוח המעוניין לבטל רכישה שנתבצעה דרך האתר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ותקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.  

13.2.     הלקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, שלא עקב פגם וזאת במידה:

א.    המוצר נמצא באריזתו המקורית שטרם נפתחה;

ב.    טרם נעשה במוצר כל שימוש;

ג.      כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

יובהר כי המוצרים נמכרים על ידי החברה כפי שהם ועל הלקוח לבדוק התאמה של המוצר לדרישותיו וזאת בטרם ביצוע המכירה.

13.3.     יובהר כי ביחס למוצרים בהתחייבות להספקה עתידית (למעלה מחודש) דמי ביטול יגבו בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

13.3.1. אין החזר על דמי משלוח (גם אם הלקוח הגיע לאסוף את המוצר) 

13.4.     בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש.

13.5.     במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

13.6.     אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

13.7.     הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

א.      מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;

ב.      מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; כגון מערכות לכריית מטבעות ותחנות עבודה

ג.        מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

ד.      מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).

13.8.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:

13.8.1.       כאשר המוצר או השירות אזלו במלאי, במצב זה יהיה רשאי המפעיל להציע מוצר חלופי וככל והמשתמש יחפוץ בכך כספו יוחזר.

13.8.2.       כאשר החברה חושדת כי התבצעהמתבצעת פעילות שאינה חוקית.

13.8.3.       כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעהמונעת שימוש סביר באתר או במוצר.

13.8.4.  במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיס OEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.

13.8.5.       כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.

13.8.6.       כאשר המפעיל סבור כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.

13.8.7.       כאשר המפעיל סבור כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

13.8.8.       כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים.

מוזמנים לפנות אלינו :
[email protected]
055-705-3431
052-390-6116

מענה מהיר לפניות !
עד 48 שעות – צוות Makom1 .

המשך קנייה מהנה באתר !